E&I Technicus (m/v), Rotterdam

 • Company:
  Try act
 • Location:
 • Salary:
  negotiable / month
 • Job type:
  Full-Time
 • Posted:
  2 weeks ago
 • Category:
  Customer Service

colnarrowleft Client: Tryact EWIV
Location: Rotterdam, Netherlands
Job Category: Manufacturing
EU work permit required: Yes
colnarrowright Job Reference: 406081431
Job Views: 31
Posted: 21.05.2020
Expiry Date: 05.07.2020
colwide Job Description: Voor een bedrijf in Rotterdam is Tryact op zoek naar een ervaren E&I technicus (m/v).
De functie
Het bijdragen aan het in goede staat brengen en houden van installaties en apparatuur op elektrisch en instrumenteel gebied, zodanig dat opdrachten tijdig en in overeenstemming met vereiste specificaties worden uitgevoerd en de geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.
Voornaamste taken
in goede staat brengen en houden van installaties en apparatuur op elektrisch, instrumentateel, radioactief, besturings (DCS & PLC) en analytisch gebied;
uitvoeren van reparatie, storings, onderhouds, modificatie , kalibratie, interlocktesten en (beperkte) nieuwbouwwerkzaamheden op E&I, besturing, RA en analytisch gebied aan de productie en utiliteitsinstallaties/apparatuur;
lopen van inspectierondes in de installaties en controleren van installatie/apparatuur op goede werking en veiligheid;
uitvoeren van (predicatieve, preventieve en curatieve) onderhoudswerkzaamheden;
lokaliseren en analyseren van storingen aan de hand van storingsmeldingen en informatie van (productie)afdelingen, dan wel op grond van tijdens rondes gedane waarnemingen, daarbij raadplegen van schemas, handboeken (Engels);
beoordelen van de aard en omvang van storingen en bepalen van aanpak en werkwijze en daarbij nagaan van mogelijke persoonlijke of procesrisicos;
uitvoeren van noodmaatregelen/reparaties en zo nodig informeren van externe servicebedrijven inzake gelokaliseerde storingen e.d.;
registreren en rapporteren van technische gegevens inzake de installaties, bevindingen van controlerondes en uitgevoerde werkzaamheden, zowel op papier als in de betreffende computersystemen;
het schakelen van hoogspanningstransformatoren volgens een van tevoren geschreven schakelbrief en het veiligstellen van deze transformatoren en installaties volgens de vastgestelde richtlijnen (afschakelen, vrijschakelen en afaarden);
het testen van interlocks in een draaiende fabriek, waarbij met grote bedachtzaamheid gewerkt dient te worden om uitval en veiligheid te kunnen uitsluiten i.c. waarborgen;
uitvoeren van mechanische werkzaamheden aan productie en utiliteitsinstallaties en apparatuur;
reserveren i.c. bestellen van materialen, opmeten van installaties;
uitvoeren van meerdere administratieve taken voor de maintenanceafdeling;
uitvoeren van opdrachten in vaktechnische zin door het geven van aanwijzingen en instructies aan toegevoegd personeel van derden;
uitoefenen van toezicht, opdat opdrachten vaktechnisch en naar behoren worden uitgevoerd;
in acht nemen en naleven van bedrijfs, milieu, ISO en Arbovoorschriften/ instructies; uitdragen van het bedrijfsveiligheidsbeleid en melden van afwijkende veiligheidssituaties en onveilig gedrag;
veiligstellen van installatie op hoog en laagspanning, radioactief en instrumentatiegebied.
Job Requirements: MTSE of vergelijkbaar;
Minimaal MBOniveau 3, bij voorkeur 4
minimaal 25 jaar relevante werkervaring;
goede communicatieve en sociale vaardigheden;
goed kunnen samenwerken met andere teams en andere afdelingen;
goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
goede beheersing van MSoffice (Word, Excel, Outlook);
hoge mate van zelfstandigheid en een goed inschattingsvermogen.
Salary Benefits: Uitstekende salarisvoorwaarden;
Vaste betrekking;
Verschillende doorgroei en ontwikkelingsmogelijkheiden.